Program Ijazah Untuk Warga Kerja

Program Pengajian Separuh Masa

Bagi Warga Kerja

BINA KERJAYA ANDA SEKARANG!

DIPLOMA PROFESIONAL
@ 12 BULAN

DIPLOMA PROFESIONAL @ 12 BULAN

Universiti Teknologi Malaysia (UTMSPACE)
ump-advanced

SARJANA MUDA EKSEKUTIF
@ 18 BULAN

SARJANA MUDA EKSEKUTIF @ 18 BULAN

Universiti Malaysia Pahang (UMP Advanced)
ump-advanced

MASTER EKSEKUTIF
@ 18 BULAN

MASTER EKSEKUTIF @ 18 BULAN

Universiti Malaysia Pahang (UMP Advanced)