Program Ijazah Untuk Warga Kerja

BORANG PERMOHONAN

-Sekiranya berkerja sendiri, sila isikan nama perniagaan anda.
Tahun | Nama Majikan | (Jawatan)
Tahun | Nama Sekolah | (Sijil di duduki)
Saya faham bahawa pihak universiti mempunyai hak untuk menolak permohonan ini, menarik balik tawaran atau menghentikan pengajian jika didapati maklumat yang diberikan tidak benar.