Program Ijazah Untuk Warga Kerja

BORANG PERMOHONAN

-Sekiranya berkerja sendiri, sila isikan nama perniagaan anda.
Tahun | Nama Majikan | (Jawatan)
Tahun | Nama Sekolah | (Sijil di duduki)
*Sekiranya masih bujang, sila berikan data salah seorang ahli keluarga.
Saya faham bahawa pihak universiti mempunyai hak untuk menolak permohonan ini, menarik balik tawaran atau menghentikan pengajian jika didapati maklumat yang diberikan tidak benar.