Program Ijazah Untuk Warga Kerja

DIPLOMA PROFESIONAL

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTMSPACE)

Syarat Kelayakan

* Kemasukan terus (direct entry) sekiranya anda lulus sijil SPM

Yuran Pengajian

Dokumen Diperlukan